Máy giặt LG Titan C

  28/05/2018    Lượt xem : 2389

Là máy giặt có khả năng xử lý lượng đồ lớn nhất ( < 15kg ) trong dòng máy giặt chuyên dụng cho kinh doanh giặt sấy LG

Máy Sấy LG Giant C

  24/10/2017    Lượt xem : 1540

Là máy sấy chuyên dụng cho mục đích kinh doanh giặt sấy.

Xu hướng ngành giặt sấy đang bắt đầu những phát triển đột phá

  28/08/2018    Lượt xem : 805

Phát triển cùng sự phát triển chung của đất nước nói chung và ngành dịch vụ nói riêng. Kinh doanh giặt sấy cũng bắt đầu phát triển theo chiều hướng tất yếu vốn có của nó. Xu hướng hiện nay sẽ dẫn không còn chỗ cho các dịch vụ manh mún, thiếu chuyên nghiệp