Máy giặt LG Titan C

  28/05/2018    Lượt xem : 5200

Là máy giặt có khả năng xử lý lượng đồ lớn nhất ( < 15kg ) trong dòng máy giặt chuyên dụng cho kinh doanh giặt sấy LG . Tự sản xuất nước nóng

Đia điểm kinh doanh

  05/10/2019    Lượt xem : 5263

Danh sách các địa điểm kinh doanh giặt sấy sử dụng thiết bị LG Giant C

MÔ HÌNH KINH DOANH

  27/10/2018    Lượt xem : 6852

Cụ thể thông tin phân tích lỗ lãi khi đầu tư mô hình kinh doanh giặt sấy hiện đại với LG Giant C

Xu hướng ngành giặt sấy đang bắt đầu những phát triển đột phá

  28/08/2018    Lượt xem : 2804

Phát triển cùng sự phát triển chung của đất nước nói chung và ngành dịch vụ nói riêng. Kinh doanh giặt sấy cũng bắt đầu phát triển theo chiều hướng tất yếu vốn có của nó. Xu hướng hiện nay sẽ dẫn không còn chỗ cho các dịch vụ manh mún, thiếu chuyên nghiệp