Máy giặt Titan Max - 17kg

  28/09/2022    Lượt xem : 1407

Máy giặt Titan Max - 17kg Là máy giặt có khả năng xử lý lượng đồ lớn nhất ( < 17kg ) trong dòng máy giặt chuyên dụng cho kinh doanh giặt sấy LG . Tự sản xuất nước nóng

Máy giặt LG Titan C - 15kg

  28/05/2018    Lượt xem : 9270

Là máy giặt có khả năng xử lý lượng đồ lớn nhất ( < 15kg ) trong dòng máy giặt chuyên dụng cho kinh doanh giặt sấy LG . Tự sản xuất nước nóng

MÔ HÌNH KINH DOANH

  27/10/2018    Lượt xem : 11111

Cụ thể thông tin phân tích lỗ lãi khi đầu tư mô hình kinh doanh giặt sấy hiện đại với LG Giant C

Xu hướng ngành giặt sấy đang bắt đầu những phát triển đột phá

  28/08/2018    Lượt xem : 5044

Phát triển cùng sự phát triển chung của đất nước nói chung và ngành dịch vụ nói riêng. Kinh doanh giặt sấy cũng bắt đầu phát triển theo chiều hướng tất yếu vốn có của nó. Xu hướng hiện nay sẽ dẫn không còn chỗ cho các dịch vụ manh mún, thiếu chuyên nghiệp