HỢP TÁC KINH DOANH, ĐẦU TƯ CHỈ 0,00 Đ

  30/05/2018

Chương trình đầu tư với 0.00 đồng để kinh doanh:

Chương trình là hình thức hợp tác giữa công ty LG Commercial Laundry Việt Nam và các cá nhân hoặc tổ chức nhằm cùng nhau khai thác địa điểm và trang thiết bị là thế mạnh mà cả hai bên đều có.

 

                                                    

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

KHUYẾN MẠI 1

CHIẾT KHẤU 20% GÍA TRỊ HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH HAY THÀNH PHỐ

KHUYẾN MẠI 2

Chiết khấu 10% giá trị hợp đồng khi sử dụng máy sấy cho gia đình/ hộ cá nhân