Lượt xem: 1013

Bơm định lượng

Mã sản phẩm : 1527669714

Là máy bơm tự động được tích hợp vào hệ thống máy giặt để có thể tự động bơm nước giặt nước xả. Giúp kiểm soát chuẩn lượng nước giặt xả và không phải vất vả thao tác bằng tay

Số lượng:


     

    ádasf sdfsdf
    sdfsdfsd sdfsdf
    fsdfsdf sdfsdfsdf

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật